Dernek Bildirisi

Dernek sitemiz 08.07.2012 tarihinde açılmış bulunmaktadır.Dernek içi gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz.Tüm Gaziantep Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Üyelerine Duyurulur.Hayırlı Olsun!

TIKLA ÜYE OL!

Derneğe Üyelik

Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler  Derneğimize Üye Olmak İsteyen Vatandaşlarımıza Duyurulur.

Üye Kayıtları Başlamış Olup Üye Olmak İsteyenlerin Derneğimize Başvurmaları Rica Olunur.

Dernek İletişim Bilgileri İçin Tıkla


Ataların Gazi Şehir ile İlgili Sözleri

GAZİANTEP İÇİN SÖYLENENLER

"Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem. Çünkü onlar sadece Gaziantep'i değil tüm vatanı kurtardılar."
“... Bu tek Türk şehri, hiçbir yerden maddi yardım görmeksizin kendi kahramanlığı ile kendini kurtardı. Ve Gazi ünvanına bihakkın liyakat kesbetti.
Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü, Gazianteplileri kahramanlık misali olarak alabilirler.”
25.12.1936
Mustafa Kemal Atatürk
 
“ Gaziantep ve Gaziantepliler Türkiye’nin en bahtlısıdır. Çünkü Türkiye’nin her köşesinde ihtilal ve inkılap, hakiki Türklüğe kavuşma mücadelesi olmuştur. Bu meyanda yalnız Gazianteplilerin büyük Türk milletinin yüksek kamutayınca gazilikle, muhariplikle unvan almış bulunması için elbet sebepler vardır. Yalnız ve yardımcısız bırakılmış olmalarına rağmen sadece mahdud Türk kahramanlarımızın, Gaziantep’in yüksek kahramanlarıyla birleşmesiyle, en kavi zann olunan hasım ordusunun çok faik ve mücehhes kuvvetlerinden kutsal yurtlarını kahramanca kurtarmış olmaları; işte bu, onlara manevi bir pırlanta kıymetindeki ünvanı vermiştir. O heyecanlı kahramanlık günlerini o gün cereyan ettiği gibi hatırlamakta olduğuma bu telgrafımı dinleyecek olan bütün yurttaşların emin olmalarını dilerim. Eğer bir gün millet, vatan ve cumhuriyetin yüksek menfaatleri icap ettirirse o çevre kahramanlarının geçmişte olduğundan daha yüksek kahramanlıklar göstermeye amade bulunduklarına da şüphem olmadığı bilinmelidir. Cümlenizin derin ve yılmaz güvenle gözlerinden öperim.”
25.12.1937
Mustafa Kemal Atatürk
 
“ Gaziantep müdafaası, düşmanın istilâ ordusunu üstüne çekmek suretiyle, Gaziantep’le birlikte bütün o havaliyi de işgalden kurtarmıştır.”
İsmet İnönü
 
“ Bütün İslâmiyet’in şerefli tarihi, kahraman Gaziantep mücahitlerinin gösterdiği kudret ve kahramanlık ile haklı olarak iftihar eder. Bütün mücahitlerimizin ve Antep’in fedakâr halkının yüksek alınlarından kemali takdirle öperim. İfa ettiğiniz büyük kahramanlık sayesinde muvaffakiyet mutlaka bizimdir.”
Kâzım Karabekir
 
“Antepliler yalnız Gaziantep’i değil, Türkiye’yi de kurtardılar. Milli mücadelede mutlak muvaffak olacağımız inancını bugün yapılmakta bulunan Antep müdafaası teyid etmektedir.”
Fevzi Çakmak
 
Antep muharebesi Türkler’in müdafaasındaki azim ve metaneti ile çevikliğini,bununla beraber sokak muharebeleriyle evlerin müdafaa haline vaz’ındaki kabiliyetlerini bir defa daha izhar eyledi.
Fransız Kumandanlarından
Kolonel Abadi
 
Antep’in sükutunu görmek için 9 ay beklemek lazım geldi. Halbuki Anadolu’da bin Antep var. Anadolu cenuptan işgal edilemez.
Fransız Şark Orduları Baş komutanı
General Gouraud
 
Gaziantep evlerinin duvarlarında hâlâ mermi deşikleri vardır. Antep yavrularının, top patlayışı arkasından duyulan seslerini işitir gibiyim:
-“ Korkmayın, analar,yedi buçuklu geliyor.”
Antepliler on beşlikten aşağı gülleden telâş etmez olmuşlardı. Ordumuz, hazinesiz fetvâ ve ferman mahkûmu Mustafa Kemal’in tarihi bundan yâr olmuştu. Onu ölünceye kadar halka inanmaktan ayırmayan kuvvet, Cenup, Ege ve Şark Türklüğünün bu manzarası idi. Büyük Millet Meclisi Antep’e Gazi rütbesini verdi, düşman O’nu: Türk Verdün’ü diye anıyor. Bizim kurtuluş mucizesinin asıl sırrını anlamak isteyenler,cenupta halk hatıraları, halk hikâyeleri ve halk destanları arasında,bir kuvay-i milliye seferi yapmalıdırlar.
Falih Rıfkı Atay
 
Gaziantep gibi İstiklâl mücadelesinin kahramanlık sembolü olan Gazişehri yakından görmek, vatani, hislerimi daha çok ateşlemiş ve bozullaşmış oldu. Orada halkı vatanına, milletine çok bağlı gördük. Dillerinin yiğitçe telâffuz edilen kelimeleri bizi, doğudan göç eden atalarımızın asırlarında yaşattı. Kahramanlık örneği Gaziantep! Sen, anavatan topraklarında daima var ol...
Mehmet Faruk Gürtunca
 
Antep harp görmüş, muhasara edilmiş ve verdiği müdafaa savaşlarıyla kahramanlığın en yüksek mertebesine erişmiş, gazilik ünvanını almış müstesna bir şehrimizdir.
Kemal Aydar
 
Gaziantep’i bir defa gördüm. Şehri ve insanlarını o kadar sevdim ki...İstediği yerde doğmak insanın elinde olsaydı,ben mutlaka Gaziantep’te doğardım.
Şevket Rado
 
Arap elbisesi giymiş bir Türk oğlu Türk...İşte Gaziantep bu bence, yani zarfı tamamen yabancı,fakat mazrufu Türk,benim hayret ettiğim,dünyanın hiçbir tarafında böyle garip bir şehir yoktur. Ya zarf mazrufa tesir eder,ya mazruf zarfa. Bunda ikisi de ayrı ayrı duruyor.
Bediî Faik
 
Antep, yani Gaziantep benim için âmâ şerbetçi ve Karayılan’dır.
Sürerim sürerim gitmez kadana,
Gâvurun kurşunu geçmez adama,
Antep’e selâm ederim.
Yaşar Kemal
 
Gaziantep’i ilk defa görenler, üç şey ister:
1-Antep fıstığı,
2-Antep baklavası,
3-Çiğ köftesi. Gaziantep’in toprakları kan kokar,6 bin Antepli’nin kanı sihirli bir koku olup, Antep topraklarına sinmiştir. Ak sakallı ihtiyarlar, analar, bacılar, kızanlar, çocuklar yatıyor kan kokulu toprakların altında. Şahin Bey, Karayılan Mustafa Yavuz, isimsiz 10 binler var her tümseğin altında. İsimsiz mine yapacaksınız ismi, kahramanlar isimsizdir. İsimsiz kahramanlar ki o toprağı vatan yapmışlardır.
Feridun Fazıl Tülbentçi
 
Arap alemine açılan kapının yanı başında yer alan Gaziantep, her şeyden evvel Türk harsının,Türk kültürünün, Türk âdet ve ananelerinin müessir bir ileri karakoludur. Sağlam iktisadiyatı ve ticareti ile de bu rolü hakkıyla temsil etmektedir.
Kemal Aydar
 
Gaziantep Belediye Başkanı Abdülkadir Batur’a Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın çektiği telgraf:
“30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlar, size ve kahraman Gaziantepliler’e başarılar dilerim.”
Cumhurbaşkanı
Cevdet Sunay
 
-Nerelisin hemşehrim?
-Gaziantepli’yim.
-Desene yiğitlerin, aslanların harman olduğu yerdensin.
Fikri Paşa
 
Çoçukluğumuzda milli kahramanlık duygularımızın gelişmesini temin eden telkinleri Ayıntap’dan aldık . Bu gazi şehrimiz sadece tarihimizin sayfalarını süslemekle kalmadı. Bütün milletin ruhuna, vatan severlik duygusunu aşıladı, dünyaya da imkansızlıklar içinde haysiyet ve şeref uğruna nasıl dövüşüleceğini gösterdi. Antep’e ilk gittiğimiz zaman insanı vecde getiren heyecanla dolduk Türk olmanın gururunu orada bir kez daha duyduk. Halkı ile taşı ve toprağı ile vekar ve fedakarlık numunesi Gaziantep’ten huzur ve ferah duyarak ayrıldık. Fakat oraya gönüllerimizle baglandık. Bu kahraman serhad şehri ile daima iftihar edeceğiz.
Hayri Alpar
 
Çok muhterem, çok vefâkar ve fedâkar Gaziantepliler hepinizi saygı ve hürmetle selamlarım.
Ragıp Gümüşpala
 
Gaziantep el üstünde tuttuğumuz bir ilimizdir. Benden kahramanlar diyarı Gazianteplilere selam ve sevgi götürün
Süleyman Demirel
 
Mukaddes topraklarımıza göz dikmiş olan düşmanlarınız, ordularının çizmelerinin kirletmek istediği bu temiz toprakları bir avuç silahsız, ekmeksiz iman kuvvetiyle canını, kanını, seve seve vererek kurtarmıştır. Tek başına kendini kurtararak cihan tarihine görülmemiş yiğitlik ve zafer destanı yazan Gaziantep Türkiye'’in kalkınma, yoksulluktan kurtulma savaşında da Türk tarihine en parlak sayfayı yazmıştır.
25 Aralık 1967
Haber Gazetesi
İbrahim Tevfik Kutlar
 
Sadece istiklal savaşımızın değil, Türk ve hatta cihan tarihinin sayılı menkıbelerini yaratmış kahramanların evlatlarına selam
M. Naci Çerezci
 
“Türkler!...Hürmetle eğiliniz. Antep karşısındasınız. Onu, o aşkı vatan timsalini, kendi ezeli ve ulvi kahramanlığınızı selamlıyorsunuz !Antep’in destan-i zaferini millet dokuz aydır heyecanlar içinde takip ediyor ve dokuz aydır her gün Antep, o destana yeni bir sahife-i celadet ilave ediyor.”
Kahraman Antepliler!.. yanmış yıkılmış evlerinizin enkazını kendinize siper yaptınız.10 kişi 1 tüfeği bekliyorsunuz .Birinizin şehadetini müteakip öbürü tüfeği yakalıyor ve yine topların,tankların hücumuna karşı delik deşik göğüslerinizi kalkan yaparak kazandığınız mevki-i şerefi kimseye vermiyorsunuz.
Gaziantep!..Sen bir abidesin!Sen ikinci bir Plevne,ikinci bir Çanakkale’sin!..
Onun için hükümet bugün senin asil ve yaralı göğsüne gazi madalyasını takarken, bütün millet birden karşında huşu ile şükranla eğiliyoruz.Gaziantep!.. Dünyada bir tek Türk kaldıkça senin ismin mukaddes tanınacak, dünya durdukça senin Gazi kalen, Türklüğün ebedi bir timsali olacaktır.
Hâkimiyet-i Milliye, 7 Şubat 1920
Müfide Ferit
 
Köylü- kentli, aydın-cahil, fakir-zengin bütün bir toplum, aynı dava ve aynı ülkü içinde birleşince, Türk ırkının nasıl yenilmez bir kuvvete sahip olduğunu milli mücadele ve onun bir nevi önsözü olan “ Antep Harbi” canlı, en ibret verici bir şahittir. Bir cümlede, bir kararda, milletin bütün fertleri birleşince, işte o ülkü olur. Güneydoğu Anadolu’nun sıcak toprağında isimleri uyuyan ve hatıraları türbe olan Gaziantep şehitleri işte bu ülkünün kendisi ve canlı örnekleriydi. Kimlerdi bunlar o günün yanık türkülerinde halkın gönlünü hicran ve matemle titretenler bu çetin mücadelenin birer sembolü idi. Onların dışında kalanlar bugün meçhul kahramandır. Gün ışığı efsaneyi çözer- Gaziantep bir tarih değil, efsanenin kendisidir. Amma gerçeğin efsanesi. Tarih olağanüstü olaylardan bahsetmez. Gazinatep’de ise olağanüstü olay tarih oldu.
Prof. Cahil Tanyol
 
“Ayıntaplılar yalnız Ayıntap’ı değil, Anadolu’yu da kurtardılar. Müdafaa-i Milliye de pişdar ( öncü) oldular. “
Mustafa Kemal Atatürk
 
“ Antep, bütün harekatın merkezi olmakta devam ediyor.Güneydeki bütün milli hareketlerin başarısını da tabii olarak Antep kahramanlarına borçlu bulunuyoroz”
15.12.1920
2. Kolordu Komutanı
Selaheddin Adil
 
“Antep savunması, Plevne, Kartaca ve Truva savunmalarından daha üstündür.”
Kütahya Milletvekili
Cevdet Bey
 
Genelkurmay Başkanı, Antep’e gelişinde cepheleri gezdi ve şunları söyledi: Antep müdafaasının tetkiki her kurmay subayın, milli dayanışmanın harikalar yarattığını bilmesi için lazımdır.
Mareşal Fevzi Çakmak
 
“ Antep harbine iştirak eden askerler, Antep ismini, kendi sancaklarına, kemâl-i iftiharla yazabilirler.”
Fransız Tümen Komutanı
General Dolamount
 
Antep’in beklenmeyen sükutu, Sevr anlaşmasının tetkiki için Londra’da yapılan konferansda iki hafta evvel meydana gelmişti. Bu mesud hadise sebebiyle Fransa’nın konferansdaki mevkii pek kuvvetli olarak takviye edildi.
Kurmay Albay Abadie
 
Antep’deki Fransız Kuvvetleri Komutanı
Londra Konferansı’nda İngiliz delegeleri:
“Yunanlılar’a daha çok destek verelim.Artık Türkler’in işini bitirsinler”anlamında konuşunca,Fransızlar’ın yüksek komiseri olup,Çanakkale’de sağ kolunu kaybeden general Guro,pardesüsünün boş kolunu sallayarak ayağa kalkıyor:
“Beyler siz hayal görüyorsunuz! Türkler’in işini Yunanlılar mı bitirecek?..Biz,koca Fransız devleti, bir Antep Sancağı ile başa çıkamadık!..”
General Gouraud (Guro)
 
“... Fransızlara karşı mücahit Antepliler savunmada harikalar yarattılar. Bu şehir, İslâm tarihine yeni bir kahramanlık örneği hediye etti. Ve oğuldan toruna devredilmek üzere her Müslümanın kalbine nurdan bir kalemle yazıldı.Bundan böyle İslâm aleminin gözünde, Antepli her mücahit büyük bir bayraktar,büyük bir kahraman ve saygı duyulan gazidir.”
Akdağ Belediye Başkanı Naci
Ulema adına Müftü Edip
 
Antep harbinde Yıldırım taburu dördüncü bölük komutanı olarak birçok cephede çarpışan, imalat-ı harbiyenin müdürlüğünü yapan, harpten iki yıl sonra da gördüklerini, yaşadıklarını ( Gaziantep Müdafaası) diye yazan Lohanlı Mustafa Nurettin diyor ki:
 
“ Bizi ne top mağlup etti, ne tüfek.Bizi ne düşmanın kuvveti yıldırdı, ne mühimmatı, ne tankı ve ne de tayyaresi...
 
Bizi yalnız bir şey ezdi, gözlerimizden kanlı yaşlar döktürerek yurdumuzdan çıkardı: O da açlık !
 
Antep galibiyetinden düşman utandı. Biz mağlubiyetimizden utanmıyoruz. Çünkü her şeyimizi kaybettik, ama namusumuzu ve şerefimizi kurtardık.
 
Antep, sokak savaşında Fransızları hayrete düşürdü. Tereddütsüz şunu söyleyebilirim ki Ayıntap, müdafaasındaki başarısını kendi evladına borçludur. Yoksa içteki veya dıştaki bir kumandanın maharetine borçlu değildir.
Antepli kendi göbeğini kendi kesmiştir.”
Lohanlı Mustafa Nurettin
 
Üyelik Girişi
YÖNETİM KURULU
BAŞKAN
Hüseyin KÜLAHOĞLU

 
BAŞKAN YRDMC.
Abdulkadir EŞKİKARA

Sekreter
Mehmet CELAL ÇETE

  

Sayman
Doğan KALEOĞLU


Yön.Kur.Üyesi
Müslüm ELİBOL


Yön.Kur.Üyesi
   Gazi BİLİR


Yön.Kur.Üyesi
Ömer AYÇİLEK

Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar9.19299.2297
Euro10.671010.7138
Hava Durumu