Dernek Bildirisi

Dernek sitemiz 08.07.2012 tarihinde açılmış bulunmaktadır.Dernek içi gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz.Tüm Gaziantep Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Üyelerine Duyurulur.Hayırlı Olsun!

TIKLA ÜYE OL!

Derneğe Üyelik

Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler  Derneğimize Üye Olmak İsteyen Vatandaşlarımıza Duyurulur.

Üye Kayıtları Başlamış Olup Üye Olmak İsteyenlerin Derneğimize Başvurmaları Rica Olunur.

Dernek İletişim Bilgileri İçin Tıkla


Milli Mücadele Kahramanları

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ KAHRAMANLARI

 Mareşal
Mustafa Kemal ATATÜRK
(1881-1938)
Başkomutan

      Selânik`te doğdu. 1902`de Harp Okulunu, 1905`te de Harp Akademisini bitirdi. Trablusgarp, Balkan, I. Dünya Savaşlarına katıldı. Çanakkale cephesinde büyük başarı kazandı. 1915`te Albay, 1916`da Tümgeneralliğe yükseldi. Mondros Mütarekesi sonrası yurdun işgali üzerine 19 Mayıs 1919`da Samsun`a çıkıp Milli Mücadele`yi yönetti. 23 Nisan 1920`de Ankara`da TBMM`yi kurdu. I. ve II. İnönü Zaferlerinin kazanılmasını sağladı. 5 Ağustos 1921 `de Başkomutanlığa getirildi. Sakarya ve Başkomutan Meydan Muharebelerini zaferle sonuçlandırdı. 19 Eylül 1921`de Mareşal oldu, Gazi unvanını aldı. 29 Ekim 1923 günü TBMM`de cumhuriyetin ilânını sağladı. İlk Cumhurbaşkanı seçildi. Devrimler yaparak Türkiye Cumhuriyeti`ni lâik, güçlü, modern bir devlet haline getirdi. 10 Kasım 1938 tarihine değin Cumhurbaşkanlığı yaptı. 

  Mareşal
Mustafa Fevzi ÇAKMAK
(1876-1950)
 

      İstanbul`da doğdu. 1896`da Harp Okulunu, 1898`de de Harp Akademisini bitirdi. Trablusgarp, Balkan, I. Dünya Savaşlarında görev aldı. 1918`de Genelkurmay Başkanı, 1920`de Harbiye Nazırı (Bakanı) oldu. Milli Mücadele`ye katılmak üzere 1920 yılında Ankara`ya geldi. Milli Savunma Bakanlığına getirildi. 1921`de Genelkurmay Başkanı oldu. Aynı yıl Orgeneralliğe, 1922`de de Mareşalliğe terfi etti. 1924-1944 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı yaptı. Yaş haddinden emekliye ayrıldı. TBMM`de 14 Ağustos 1923`e kadar Kozan Milletvekili olarak görev yaptı. Daha sonra İstanbul Milletvekili seçildi. 31 Ekim 1924`te milletvekilliğinden istifa etti. 1946-1947 yılları arasında İstanbul Bağımsız Milletvekili olarak TBMM`de görev yaptı. İstanbul`da öldü. 

  Orgeneral
Cevat ÇOBANLI
(1871-1938)
 

      İstanbul`da doğdu.1891`de Harp Okulunu, 1894`te de Harp Akademisini bitirdi. Trablusgarp, Balkan ve I. Dünya Savaşları`nda görev aldı. Çanakkale Deniz Muharebeleri`nde üstün başarı kazandı. Harbiye Nazırlığı (1918), Genelkurmay Başkanlığı (1919) görevlerinde bulundu. 16 Mart 1920`de İstanbul işgal edilince tutuklanarak Malta`ya sürüldü. 1921 yılında yurda dönünce, Elcezire Cephesi Komutanı olarak Istiklal Savaşı`na katıldı. Büyük Zafer`den sonra bir süre 3`ncü Ordu Komutanlığı yaptı. 1923-1924 yılları arasında Elazığ Milletvekili olarak TBMM`de görev aldı. Orgeneral rütbesine yükseldi (1926). Askerî Şura Üyeliği, Generaller Askerî Mahkemesi Başkanlığı görevlerinden sonra 1935 yılında emekliye ayrıldı. İstanbul`da öldü. 

 Orgeneral
Yakup Şevki SÜBAŞI
(1876-1939)
 

      Harput`ta doğdu. 1896`da Harp Okulunu, 1900`de de Harp Akademisini bitirdi. Balkan ve I. Dünya Savaşları`nda görev aldı. 1916 yılında Tümgeneralliğe terfi etti. 16 Mart 1920 günü İstanbul işgal edilince tutuklanarak Malta`ya sürüldü. 1921 yılı sonbaharında İnebolu`ya geldi. 2`nci Ordu Komutanı olarak istiklal Savaşı`na katıldı. 1922`de Korgeneral, 1926`da da Orgeneral rütbesini aldı. 1924 yılında Yüksek Askerî Şûra üyeliğine atandı. Bu görevde iken 20 Aralık 1939 tarihinde İstanbul`da öldü. 

 

Orgeneral
Fahrettin ALTAY
(1880-1974)
 

      İşkodra`da doğdu. 1900`de Harp Okulunu, 1902` de de Harp Akademisini bitirdi. Balkan ve I. Dünya Savaşları`nda görev aldı. İstiklal Savaşı`na Süvari Grup Komutanı, Süvari Kolordusu Komutanı olarak katıldı. Cumhuriyet`in ilanından sonra 2`nci Ordu, 1933`ten itibaren de l`nci Ordu Komutanlığı görevlerinde bulundu 1921`de Tümgeneral, 1922`de Korgeneral ve 1926`da da Orgeneralliğe terfi etti. 14 Ekim 1945`te Yüksek Askerî Şûra Üyesi iken emekliye ayrıldı. TBMM`de I. Dönem Mersin, II. Dönem İzmir ve VIII. Dönem Burdur Milletvekili olarak yasama çalışmalarına katkıda bulundu. İstanbul`da öldü. 

 

Orgeneral
Kazım Fikri ÖZALP
(1882-1968)
 

      Makedonya`da Köprülü`de doğdu. 1902`de Harp Okulunu, 1905`te de Harp Akademisini bitirdi. Balkan ve I. Dünya Savaşlarında görev aldı 61. Tümen Komutanı iken İstiklal Savaşı`na katıldı Kocaeli Bölge Komutanı, Mürettep Kolordu Komutanı ve 3`ncü Kolordu Komutanı olarak yararlı hizmetler yaptı. 1921`de Tümgeneral, 1922`de Korgeneral rütbeleri verildi. 1922 yılı başında Millî Savunma Bakanı oldu 1926`da Orgeneralliğe terfi ettikten bir yıl sonra askerlikten emekliye ayrıldı. TBMM `de I-VIII, Dönem Balıkesir, IX. Dönem Van Milletvekili olarak görev yaptı. 1924-1935 yılları arasında TBMM Başkanlığı görevinde bulundu. 1935`te tekrar Milli Savunma Bakanı oldu. Ankara`da öldü. 

 

Orgeneral
Abdurrahman Nafiz GÜRMAN
(1882-1966)
 

      Bodrum`da doğdu. 1903`te Harp Okulunu, 1906`da da Harp Akademisini bitirdi. Trablusgarp; Balkan ve I. Dünya Savaşlarında görev aldı. 8 Şubat 1921 tarihinden itibaren İstiklâl Savaşı`na katıldı. 1926`da Tümgeneral 1930`da Korgeneral ve 1940 yılında da Orgeneralliğe terfi etti. 2`nci Ordu Komutanlığı (1940-1945). Yüksek Askeri Şûra Üyeliği (1945-1949) yaptıktan sonra Genelkurmay Başkanlığına getirildi (1949). Bu görevinden 6 Temmuz 1950`de emekliye ayrıldı. 27 Mayıs 1960 hareketinden sonra oluşturulan Kurucu Meclise üye seçildi. İstanbul`da öldü. 

 

Orgeneral
Mustafa İsmet İNÖNÜ
(1884-1973)
 

      İzmir`de doğdu. 1903`te Mühendishane-i Berrî-i Hümayunu(Topçu Okulu), 1906`da da Harp Akademisini bitirdi. Balkan ve I. Dünya Savaşlarında görev aldı. 1920 yılı başlarında Ankara`ya gelip İstiklâl Savaşı`na katıldı. Genelkurmay Başkanlığı, Batı Cephesi Komutanı olarak başarılı hizmetler yaptı. I. ve II. İnönü Muharebelerini zaferle sonuçlandırdı. 1921`de Tümgeneral, 1922`de de Korgeneralliğe yükseldi. Mudanya ve Lozan Konferanslarında TBMM Hükûmetini temsil etti. Cumhuriyet ilan edilince Başbakanlığa getirildi. 1926`da Orgeneralliğe yükseldi. Ertesi yıl askerlikten emekliye ayrıldı. TBMM`de 40 yıldan fazla milletvekilliği yaptı. Başbakanlık (1923-1924, 1925-1937, 1961-1965), Cumhurbaşkanlığı (1938-1950) görevlerinde bulundu. Ankara`da öldü. 

Korgeneral
Nurettin (SAKALLI)
(1873-1932)
 

      Bursa`da doğdu. 1893`te Harp Okulunu bitirdi. 1897 Osmanlı-Yunan, Trablusgarp, Balkan ve I. Dünya Savaşlarında görev aldı. Irak Cephesi`nde Basra ve Bağdat Valiliği görevlerini de üstlendi.1918`de Tümgeneralliğe terfi etti. Mondros Ateşkes Anlaşması`ndan sonra 1919 yılında kısa süre Aydın ve izmir Valiliği görevlerinde bulundu. Temmuz 1920`de Anadolu`ya geçerek Merkez Ordusu Komutanlığı, l`nci Ordu Komutanlığı görevleriyle İstiklâl Savaşı`na katıldı. 31 Ağustos 1922`de rütbesi Korgeneralliğe yükseltildi. 1924`te Yüksek Askeri Şûra Üyeliğine atandı. Bursa Milletvekili seçilmesi üzerine 1925 yılında askerlikten emekliye ayrıldı. İstanbul`da öldü. 

 

Korgeneral
Nihat ANILMIŞ
(1878-1954)
 

      Filibe`de doğdu. 1896`da Harp Okulunu, 1900`de de Harp Akademisini bitirdi. Balkan ve I. Dünya Savaşlarında görev aldı. 1915 yılında Tümgeneralliğe terfi etti. Elcezire Cephesi Komutanı olarak İstiklâl Savaşı`na katıldı. Zaferden sonra Askerî Yargıtay Başkanlığına atandı. 1928`de rütbesi Korgeneralliğe yükseltildi. 1942 yılında emekli oldu. Ankara Milletvekili seçilerek 1942-1943 yılları arasında TBMM`de de görev yaptı. İstanbul`da öldü 

 

Korgeneral
Ali Fuat CEBESOY
(1882-1968)
 

      İstanbul-Salacak`ta doğdu. 1902`de Harp Okulunu, 1905`te de Harp Akademisini bitirdi. Trablusgarp, Balkan ve I. Dünya Savaşları`nda görev aldı. 1917 yılında Tümgeneralliğe terfi etti. İstiklâl Savaşı`nın başlangıcında, Batı Anadolu Genel Kuvâ-yi Milliye Komutanı ve Batı Cephesi Komutanı olarak savaşa katıldı. 1920 yılı sonunda Moskova Büyükelçiliğine atandı. 1922`de TBMM ikinci Başkanı oldu. Korgeneral (1923) rütbesiyle 1927 yılına kadar Ordu Komutanlığı ve Milletvekilliği yaptı. TBMM`de I-II. Dönem Ankara, IV-VIII. Dönem Konya, IX. Dönem Eskişehir, X.-XI. Dönem İstanbul Milletvekili olarak görev aldı. TBMM Başkanı (1948), Bayındırlık Bakanı (1939-1943), Ulaştırma Bakanı (1943-1946) olarak devlete hizmet etti. İstanbul`da öldü. 

 

Korgeneral
Musa Kâzım KARABEKİR
(1882-1948)
 

      İstanbul`da doğdu. 1902`de Harp Okulunu, 1905`te de Harp Akademisini bitirdi. Balkan ve I. Dünya Savaşları`nda görev aldı. 1918 yılında Tümgeneralliğe terfi etti. 15. Kolordu Komutanı iken Mustafa Kemal Paşayı ve Milli Mücadele`yi destekledi. Doğu Cephesi Komutanlığı sırasında Kars, Ardahan, Artvin`in işgalden kurtarılmasını sağladı. 1920 yılında, rütbesi Korgeneralliğe yükseltildi. l`nci Ordu Komutanlığı yaptı (1923-1924). 1927 yılında askerlikten emekliye ayrıldı. TBMM`de I. ve II. Dönem Edirne, V. ve VIII. Dönem İstanbul Milletvekili olarak görev aldı. 1946-1948 yılları arasında TBMM`nin başkanlığını yaptı. Ankara` da öldü. 

Korgeneral
Musa Kâzım KARABEKİR
(1882-1948)
 

      İstanbul`da doğdu. 1902`de Harp Okulunu, 1905`te de Harp Akademisini bitirdi. Balkan ve I. Dünya Savaşları`nda görev aldı. 1918 yılında Tümgeneralliğe terfi etti. 15. Kolordu Komutanı iken Mustafa Kemal Paşayı ve Milli Mücadele`yi destekledi. Doğu Cephesi Komutanlığı sırasında Kars, Ardahan, Artvin`in işgalden kurtarılmasını sağladı. 1920 yılında, rütbesi Korgeneralliğe yükseltildi. l`nci Ordu Komutanlığı yaptı (1923-1924). 1927 yılında askerlikten emekliye ayrıldı. TBMM`de I. ve II. Dönem Edirne, V. ve VIII. Dönem İstanbul Milletvekili olarak görev aldı. 1946-1948 yılları arasında TBMM`nin başkanlığını yaptı. Ankara` da öldü. 

 

Halide Edip ADIVAR
(1882-1964)
 

      İstanbul`da doğdu.1901`de Üsküdar Amerikan Kız Kolejini bitirdi. Öğretmenlik ve müfettişlik görevlerinden sonra İstanbul Darülfünununda(Üniversitesinde) Batı Edebiyatı dersleri okuttu (1918-1919). İstiklâl Savaşı başlayınca Ankara`ya geçti. "Halide Onbaşı" olarak savaşa katıldı. Kadınların savaşa katkısını artırdı. 1926-1938 yılları arasında Avrupa ve Amerika`da yaşadı. Yurda döndükten sonra on yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Edebiyatı kürsüsünü yönetti. 1950-1954 yılları arasında İzmir Milletvekilliği yaptı. Roman, hikâye, oyun, anı türlerinde eserler verdi. Türk`ün Ateşle imtihanı, Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Dağa Çıkan Kurt adlı kitaplarında İstiklal Savaşı`nın olaylarını işledi. İstanbul`da öldü. 

   

Kara Fatma (Fatma Seher ERDEN)
(1888-1955)
 

      Erzurum`da doğdu. Subay Derviş Beyle evlenip Balkan Savaşı`na katıldı. I. Dünya Savaşı`nda 9-10 kadınla Kafkas Cephesi`ne gitti. Eşleri Ermenilerce şehit edilmiş kadınlarla Ermenilere karşı çarpıştı. Milli Mücadele döneminde oğlu, kızı ve kardeşleriyle beraber Bursa ve İzmit`in düşman işgalinden kurtarılması için çalıştı. 300 kişiyi aşkın müfrezesiyle Sakarya ve Başkomutan Meydan Muharebeleri`ne katıldı. Üsteğmen rütbesiyle emekli oldu. Emekli maaşını Kızılaya bağışladı. 1954 yılında TBMM`ce kendisine tekrar aylık bağlandı. Ertesi yıl Erzurum`da öldü.

 

Şahin Bey
(1877-1920)

      Antep`te doğdu. Asıl adı Mehmet Sait`tir. Şahan Bey olarak da bilinir. Rüştiyeden ayrılıp er olarak Yemen Cephesi`ne gitti. Alayını, mahsur kaldığı Aynelcebel Kalesi`nden kurtardığı için teğmen yapıldı. Balkan Savaşı ile I. Dünya Savaşı`nda Çanakkale, Romanya ve Filistin cephelerinde görev aldı. Mondros Ateşkeş Anlaşması`ndan sonra, Nizip Askerlik Şubesine atandı. Fransızlar Antep`i işgal edince, Kilis Kuva-yı Milliye Komutanı olarak işgal kuvvetleriyle çarpıştı. Uzun süre, Fransızların Antep`e destek kuvvet göndermesine engel oldu. Bostancı sırtlarında Fransızları Antep`e sokmamak için kahramanca savaşırken şehit düştü

 

Sütçü İmam
(1884-1922)

      Maraşlı olup asıl adı Ali, lakabı Hacı imam`dır.Uzunoluk Mescidinde imamlık yaparken aynı zamanda süt de sattığından "Sütçü imam" olarak da bilinmekteydi. İşgalci Fransız kuvvetleri içindeki Ermeni askerlerin Müslüman kadınlara sarkıntılık etmesi üzerine çıkan olaylarda, bir Fransız askerini öldürüp şehrin dışına çıkarak Maraş`ta bağımsızlık mücadelesini başlattı. Fransızlar, Maraş`tan kovulduktan sonra şehre döndü. Belediyece kaledeki topun idaresiyle görevlendirildi. Abdülmecit Efendi, TBMM tarafından halife seçilince 101 pare kutlama atışı yaparken barutun ateş alması sonucu yaralandı. 22 Kasım 1922`de öldü.

 

Hasan Tahsin Bey
(1888-1919)

      Selanik`te doğdu. Asıl adı Osman Nevres`tir. 1916 yılında "Hasan Tahsin" lakabını aldı ve bu tarihten sonra hep bu adı kullandı. Şemsi Efendi ve Feyziye okullarını bitirdi. Paris Sorbonne Üniversitesinde siyasal bilgiler öğrenimi gördü. Bu üniversiteden mezun olup olmadığı bilinmiyor. 1918 yılında İzmir`e gelip ticaretle uğraşmaya başladı. 11 Kasım 1918 tarihinde Hukuk-ı Beşer gazetesini yayımlamaya başladı. Sulh ve Selamet Cemiyetinin İzmir şubesini kurdu. Yunanlıların İzmir`e asker çıkardığı 15 Mayıs 1919 günü işgal kuvvetlerine ilk kurşunu attı ve orada şehit edildi

   

Köprülülü Hamdi Bey 
(1886 – 1920)

      Makedonya’nın Köprülü kasabasında doğdu. Mülkiye Mektebini bitirdi. Çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaptı. İzmir’in işgalinden sonra Burhaniye Kuva-yı Milliye Komutanlığına getirildi. I. Anzavur İsyanı’nın bastırılmasında görev aldı. 26 / 27 Ocak gecesi Gelibolu Yarımadası’ndaki Akbaş Cephaneliği’ne baskın düzenleyerek buradaki silahları karşı kıyıya geçirmeyi başardı. 17 Şubat 1920 günü, Biga’da Kuva-yi Milliye’yi yok etmek için çalışan Ahmet Anzavur’la giriştiği mücadele sırasında şehit düştü.

 

Yörük Ali Efe
(1895-1951)

      Aydın-Sultanhisar ilçesinin Kavaklı köyünde doğdu. Yunan işgali üzerine, Aydın`da ilk Kuva-yı Milliye müfrezesini oluşturarak silahlı mücadeleyi başlattı. Kuva-yı Milliye döneminde Menderes ve Havalisi Komutanlığını yaptı. İstiklâl Savaşı`nda, milis kuvvetleriyle, ilk defa düzenli orduya katıldı. Nazilli Cephesi`nde Yunan kuvvetleriyle kahramanca çarpıştı. Diğer efelerin, zeybeklerin Millî Mücadele`ye katılmasına öncülük etti. 23 Eylül 1951 tarihinde öldü.

 

Yahya Kaptan
(1891-1920)

      Makedonya`nın Köprülü kasabasında doğdu. Balkanlarda Bulgar komitacılara karşı savaştı. Balkan Savaşları`nda Osmanlı Ordusuna gizli bilgiler sağladı. Teşkilât-ı Mahsusa (Gizli Örgüt)`da görev aldı. I. Dünya Savaşı`nda Balkan Yarımadası ve Irak Cephesi`nde görev yaptı. Ankara`da TBMM açılınca İstanbul`da Bekir Ağa Bölüğü`ne baskın düzenleyerek tutuklu bulunan vatansever ve aydınları kurtarıp Anadolu`ya geçmelerini sağladı. Gebze`de Kuva-yı Milliye`yi oluşturarak komutanlığını üstlendi. İstanbul Hükümetinin gönderdiği kuvvetler tarafından yakalandı. Başı kesilerek şehit edildi.
 

Yorumlar - Yorum Yaz
Üyelik Girişi
YÖNETİM KURULU
BAŞKAN
Hüseyin KÜLAHOĞLU

 
BAŞKAN YRDMC.
Abdulkadir EŞKİKARA

Sekreter
Mehmet CELAL ÇETE

  

Sayman
Doğan KALEOĞLU


Yön.Kur.Üyesi
Müslüm ELİBOL


Yön.Kur.Üyesi
   Gazi BİLİR


Yön.Kur.Üyesi
Ömer AYÇİLEK

Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar9.19299.2297
Euro10.671010.7138
Hava Durumu